Lokalizacja,30-798 Kraków
+48 507 370 990
kontakt@btpro.pl

Kosztorysy budowlane – Kraków i okolice

+48 507 370 990, kontakt@btpro.pl

Kosztorysy

Wykonujemy wszelkie rodzaje kosztorysów: inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, szacunkowe.

Wszelkie usługi związane z kosztorysowaniem zawsze wykonujemy dokładnie i profesjonalnie.

Sporządzamy kosztorysy, przedmiary, obmiary:

  • Wskaźnikowe – zastawienia kosztów dla planowanych inwestycji
  • Przedmiary robót dla planowanych inwestycji czy prac remontowych – na podstawie dokumentacji lub z pomiarów na placu budowy
  • Kosztorysy inwestorskie metodą uproszczoną lub szczegółową na podstawie dokumentacji technicznej lub z przedmiarami na placu budowy
  • Kosztorysy ofertowe w oparciu o dostarczone przedmiary ewentualnie z wykonaniem przedmiarów na podstawie dokumentacji lub z pomiarami na terenie budowy
  • Kosztorysy powykonawcze
  • Kosztorysy na potrzeby kredytów bankowych
  • Aktualizacja kosztorysów do obecnych cen i przepisów prawnych
  • Zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu dla inwestycji
  • Sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów