Lokalizacja,30-798 Kraków
+48 507 370 990
kontakt@btpro.pl

Przeglądy okresowe obiektów budowlanych – Kraków i okolice

+48 507 370 990, kontakt@btpro.pl

Zużycie budynków jest naturalnym procesem wynikającym głównie z oddziaływania ludzi, czynników atmosferycznych i upływu czasu.

Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia ludzi jakie może powstać w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania konstrukcji i instalacji, są one poddawane przeglądom okresowym. Niezależnie, czy jest to budynek mieszkalny wielorodzinny, biurowy, usługowy, hala magazynowa lub produkcyjna,- to na właścicielu obiektu spoczywa obowiązek zgłoszenia obiektu do przeprowadzenia przeglądów w terminach określonych w Prawie Budowlanym.

Najczęstszymi nieprawidłowościami są przecieki w uszkodzonych pokryciach dachowych i izolacji powodujące zawilgocenia fundamentów i przegród budowlanych, nieszczelność stolarki, uszkodzenia mechaniczne elementów budynku. Rzadziej występującymi zjawiskami, jednak stanowiącymi dużo większe zagrożenia, są nadmierne ugięcia, zarysowania lub inne objawy niewłaściwej pracy konstrukcji budynku. Wszystkie te elementy powodują szybką degradację budynku.

Przegląd półroczny

Polegający na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku jak również instalacji, kominów itp. Wykonywany jest do 31.V oraz do 30.XI w przypadku obiektów o pow. zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Przegląd roczny

Polegający na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku jak również instalacji, kominów itp. Wykonywany jest w przypadku obiektów o pow. zabudowy nie przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu nie przekraczającej 1000 m2.

Przegląd pięcioletni

Jest to obowiązkowy przegląd polegający na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego i jego estetyki, instalacji elektrycznych i piorunochronnych a także klimatyzacji.